En kort byggebeskrivelse

Publisert 29. August 2009
John Kiseruds artikkel i vigslingsheftet (mars 2001)

Da Heli kirke brant ned 22. august 1996, utløste det umiddelbart et sterkt ønske blant folk i Heli om at kirken måtte bygges opp igjen. Vi hadde alle mistet noe som vi ønsket å få igjen. I løpet av vinteren 1997 ble det avklart at kirken skulle gjenreises på samme sted. I følge den nye kirkeloven er det Kirkelig Fellesråd som er byggherre for kirken. Fellesrådet oppnevnte i mars 1997 en plankomite som skulle utarbeide planer for den nye kirken. De første månedene gikk tida med til å vurdere forhold omkring forsikringsoppgjøret, samtidig som vi startet med å vurdere planløsninger for kirken.

Fra forsikringsselskapet Gjensidige fikk vi mulighet til å velge mellom erstatningsutbetaling etter en takst, eller at Gjensidige skulle bære alle kostnader og stå for gjenoppbygging av kirken ut fra nærmere avtalte tegninger. Det var den siste løsningen som ble valgt, og vi har seinere hatt et godt samarbeid med Gjensidige.

Da finansieringen var avklart, engasjerte vi arkitekt Erik Anker til å tegne den nye kirken. Hann hadde erfaring fra vellykkede kirkeprosjekter tidligere, bl.a. Frogn kirke. Vi ønsket å bygge en "seremonikirke" men samtidig ha en planløsning som la til rette for en mer "allsidig" bruk. Etter ide fra bl.a. kirkekonsulent Arne Sæther, og i samarbeid med arkitekten, valgte vi å samle alle birom ved inngangspartiet. Da fikk vi et tilbaketrukket galleri og et lyst og åpent kirkerom. Etter en svært omfattende og grundig planprosess, ble tegningene for kirken endelig godkjent av departementet i november 1999.

Fra nå av engasjerte Gjensidige seg sterkt i prosessen. Byggeleder ble engasjert, anbud ble innhentet, og i mai 2000 startet Hersleth Entreprenør A/S med arbeider på tomta. På grunn av usikkerhet med hensyn til kvaliteten på den gamle grunnmuren, valgte vi å fjerne denne og lage ny fra fjell. Grunnarbeidene ble delvis overvåket av arkeologer uten at det ble gjort funn av betydning. Arbeidet gikk raskt framover, og 24. september 2000 ble grunnsteinen lagt. Det ble holdt et kranselag 11. desember 2000 for å markere at taket var kommet på plass.

Den nye kirken er bygget i mur med innlagt isolasjon. Det er fargetilsetting i pussen. Hjørnene er støpt og armert for å få den nødvendige styrke. Innvendig er det speiler av tre nederst. Dette vil minne noe om interiøret i den gamle kirken.

Vihar bak oss en tid med stort engasjement for Heli kirke. Nå står den der. Det er vårt håp at vi kan ta med oss dette engasjementet inn i kirken, og at den vil bli brukt til hverdag og fest, i sorg og glede. At den framfor alt vil være et sted der vi i ro og med ettertanke kan vende oss mot Han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus.

John Kiserud

Hva skjer?
Mar25
Søndag 25. Mars, 2018
12:00 Friluftsgudstjeneste Skimtefjell
 
Mar29
Torsdag 29. Mars, 2018
18:00 Gudstjeneste skjærtorsdag Heli kirke
Nattverd. Kveldsmat.
 
Mar30
Fredag 30. Mars, 2018
11:00 Gudstjeneste langfredag Heli kirke
Natalia Brodin synger. Via Dolorosa-gudstjeneste.
 
Apr1
Søndag 1. April, 2018
11:00 Høytidsgudstjeneste 1. påskedag Heli kirke
 
Apr8
Søndag 8. April, 2018
11:00 Gudstjeneste Spydeberg kirke
Apr15
Søndag 15. April, 2018
11:00 Gudstjeneste Hovin kirke
 
Powered by Cornerstone