Norsk Salmebok 727 - Guds kjærleik er som stranda og som graset

Publisert 14. Oktober 2011

Tekst: Anders Frostenson (1968)

Oversettelse: Alfred Hauge (1973)

Melodi i norsk salmebok: Lars Åke Lundberg (1968)

 

Salmen ble til i året 1968, studentopprørsåret, og tar for seg frihet, men på mange plan. Litt uvant bildebruk, blant annet ved at Guds kjærlighet sammenlignes med gress, som til vanlig forbindes med det forgjengelige. Men vi kan jo se for oss uendelige gressletter, og da blir det kanskje ikke så rart likevel?


Anders Frostenson (1906-2006) har skrevet utrolig mange salmetekster, og en del av dem er også hyppig i bruk i Norge.

For mer informasjon om teksten og dens tilblivelse, se Leif Haugens utmerkede salmeblogg.

 

Lars Åke Lundberg (f. 1935), svensk forfatter, komponist, prest og visesanger. Har blant arbeidet for fornyelse av gudstjenesten og kirkesangen.

 

Hva skjer?
Okt23
Torsdag 23. Oktober, 2014
19:00 "Menn og sorg"
Temakveld på Arena Moss kirke- og kultursenter. Ved prest, forfatter og foredragsholder Odd Eidner
 
Okt26
Søndag 26. Oktober, 2014
11:00 Gudstjeneste Spydeberg kirke
 
Okt30
Torsdag 30. Oktober, 2014
10:30 Andakt Grinitun
 
Nov1
Lørdag 1. November, 2014
11:00 Lørdagklubben - Solbakken, Dæhliveien 1
Lørdagsklubben er en klubb for barn der vi synger, leker, hører fortellinger fra Bibelen og utfører oppdrag.
 
Nov2
Søndag 2. November, 2014
19:00 Allehelgensgudstjeneste Heli kirke
 
Nov9
Søndag 9. November, 2014
11:00 Gudstjeneste Heli kirke
Lys våken
Nov13
Torsdag 13. November, 2014
10:30 Andakt Grinitun