Utsmykning og interiør

Publisert 07. September 2009
Rønnaug Vaas artikkel fra vigslingsheftet (mars 2001)

Da jeg ble spurt om å bistå byggekomiteen, var mange beslutninger tatt. Bl.a. at altertavlen/bildet skulle være et glassmaleri, og hvilke tre kunstnere som skulle delta i en lukket konkurranse. Vi omformet konkurranseteksten noe, og ga mulighet for at kunstneren kunne være med å bestemme formen på alterbildet/vinduet. Etter grundig gjennomgang av de tre kunstnernes forslag, falt valget på Eva Carlberg Westelius' forslag, hvor formen følger rommets gavlvinkel. Bildeflaten er delt inn i et midtfelt hvor hovedmomentet er en lysende Kristus, og to sidefelt bestående av fire småbilder som hovedsaklig viser scener fra Jesu liv. Westelius har også kommet med forslag til motiv til de øverste rutene i vinduene. Dette vil komme på plass senere, dersom en finner at det vil fungere utfra helheten. Justering av fargesetting, valg av stoltrekk og gulvfliser måtte sees på i forhold til det endelig forslaget til hovedutsmykningen,

Fargevalget har forårsaket en viss diskusjon i komiteen. Det endelige valget baserer seg på arkitektens forslag. Det vi har gjort, er å omplassere fargene innenfor det feltene som skal fargesettes, og bestemme den endelig takfargen. Da de to lyseste fargene var malt, justerte vi den mørkeste fargen noe. Vi bestemte også at veggenes hvite farge skulle føres "gjennom" taket, slik at det oppstår en slags portalvirkning. Stoltrekket som er valgt, mener vi tar opp der blå fra glassmaleriet, og med en liten prikk - veggpanelets varme gul-røde. Det er tatt stilling til alterduk og teppe til inngangspartiet. Vi har bestilt en messehakel med hovedfargen hvit. Jeg ble spurt om å komme med forslag til prekestolklede. Etter å ha fått godkjent skisse, har jeg utført dette. Dette lille bildeteppet har hovedfargen grønn, da grønt og hvitt er farger som kan brukes gjennom hele kirkeåret. Ellers er fargene tenkt stemt opp mot fargene i glassmaleriet og rommet. Motivet er en korsform som er proposjonert utfra prekestolens utforming. Midtkrysset i korset har kryssende bølger på hovedsaklig blå bunn, symbol på korsets sentrale plass i kirkens budskap.

Det har vært interessant å delta i dette komitearbeidet.

 

Rønnaug Vaa 

Hva skjer?
Sep20
Søndag 20. september, 2020
11:00 Gudstjeneste Hovin kirke
Prest Bård Haugstvedt.
14:00 Samling med fireårsbok
Samling for fireåringer i Spydeberg kirke. Trude Skjeltorp og Bård Haugstvedt.
 
Sep27
Søndag 27. september, 2020
11:00 Gudstjeneste Spydeberg kirke
Prest Geir Braadlie.
 
Okt4
Søndag 4. oktober, 2020
00:00 Gudstjeneste Heli kirke
Prest Geir Braadlie
Okt10
Lørdag 10. oktober, 2020
10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste Hovin kirke
12:30 Konfirmasjonsgudstjeneste Hovin kirke
 
Powered by Cornerstone