Arkitektens betraktninger

Publisert 29. August 2009
Sivilarkitekt Erik Ankers artikkel i vigslingsheftet (mars 2001)

Arkitektarbeidet med gjenreisningen av Heli nye kirke startet med de første skisser senhøstes 1997, og med videre prosjektutvikling i 1998. Det ble innsendt søknad om rammetillatelse til kommunen i desember i 1998, og den videre prosjektering fortsatte gjennom 1999. Byggearbeidene startet i mai 2000 med Hersleth Entreprenør AS som vant anbudskonkurransen. Underveis har saken vært forelagt både Riksantikvaren og Østfold fylkes kulturavdeling, samt Biskopen i Borg. Departementets kirkekonsulent har også bidratt med verdifulle råd.

Hovedideen har utgangspunkt i den historiske situasjon med de tradisjoner som dette innebærer. Arkitekturen i den nye kirken ønsker å gjenskape en kirke som minner om den nedbrente, men med en mer tidsmessig og praktisk planløsning som imøtekommer dagens forskrifter. Etter den tragiske brannen ble det et sår i landskapet - og i menigheten - som måtte leges. Sett med antikvariske øyne dreier det seg om å restaurere et landskapsbilde, og å gi tilbake stedet en kirke med ærbødighet for det tapte. Heli nye kirke er derfor et bygg som har fortiden med seg, men likevel et bygverk for vår egen tid, slik byggekomiteen har ønsket seg.

Det ble riktig å erstatte trekirken med en tryggere murkirke, slik tradisjonen er mange steder. Det ble også viktig å gjenskape t kirkespir som minner om det forsvundne. Men kirkerommet er på mange måter annerledes enn det gamle; det har nye dimensjoner, nye farger og en annen planløsning. Arkitekturen her ønsker å gi rommet et lyst preg som kan løfte tankene og stemme dem både til ærbødighet, harmoni og optimisme. Kirkerommet skal kunne virke både i sorg og glede, til fordypelse og forsoning, og kan også bli brukt til kirkekonserter og liknende. Dette må arkitekturen gi rom for.

Altertavlen er utformet som et glassmaleri i korveggen, hvor farger og motiver setter fokus på kirkens budskap og troens vesen. Arkitekten har, foruten selve kirken, tegnet kirkens faste inventarer, prekestol, alterbord og alterring, samt satt farger på interiørene og valgt stoltekstilene i samarbeid med kirkekomiteen. Tanken er at alt dette til sammen skal danne en helhet.

Kirkerommet, inkludert alterpartiet, er ca 100 m2 og gir plass for 100 stoler. På galleriet er det plass til 16-20 personer. Bak galleriet finnes et lite møterom. I første etasje finnes et sakristi/prestekontor og et dåpsventerom/kirketjenerrom med tekjøkken. Et WC dimensjonert for bevegelseshemmede er også installert. Kirken står på helt nye fundamenter, men grunnmuren følger omtrent samme kontur som den gamle kirken. Den nye kirkens areal er litt større enn den gamle, og takhøyden er litt lavere, men tårnet er omtrent like høyt, selv om det er plassert over selve kirketaket.

Arkitekten vil takke byggekomiteen for et hyggelig og godt samarbeid.

Sivilarkitekt Erik Anker

Hva skjer?
Jun24
Søndag 24. Juni, 2018
11:00 Gudstjeneste Spydeberg kirke
 
Jun26
Tirsdag 26. Juni, 2018
15:30 Drop-in dåp i Spydeberg kirke
 
Jul1
Søndag 1. Juli, 2018
11:00 Gudstjeneste Skiptvet kirke
Samarbeid Skiptvet/Spydeberg. Ingen gudstjeneste i Spydeberg.
 
Jul8
Søndag 8. Juli, 2018
11:00 Gudstjeneste Spydeberg kirke
 
Jul15
Søndag 15. Juli, 2018
11:00 Gudstjeneste Skiptvet kirke
Samarbeid Skiptvet/Spydeberg. Ingen gudstjeneste i Spydeberg.
Jul22
Søndag 22. Juli, 2018
11:00 Gudstjeneste Spydeberg kirke
 
Powered by Cornerstone